Příběh KKPL

V roce 2017, nejvyšší mistr Drubwang Tsori Rinpočhe osobně navštívil Českou republiku na základě opakovaných žádostí zakladatelů nadace Nala a KKPL, Petra a Vlasty, kteří mají důvěru i duchovní kontakt. 

 

Z nepřekonatelného Rinpočheho soucitu, povstaly následující činy:

V  této oblasti, v tomto nejvyšším, nesmírně pokojném a nápomocném místě se v mé mysli jasně zjevilo, že jde o nejvyšší výjimečné místo, na rozdíl od jiných míst, která v minulosti zdobila přítomnost mnoha Buddhů a Bódhisattvů, jejich synů.

Všechny ztuhlé koncepty, které by mohly narušit takové koncentrované kouzlo nádherných nekonečných hor, řek a planin, okamžitě ztratí sílu.

Toto místo zvané Zbečno je dokonale obdařeno příznivými podmínkami pro:

  • Stavbu sochy Buddhy Amitábhy, ochránce západní čisté země Sukavátí, která bude vysvobozovat pouhým pohledem na ni.

  • Stavbu hlavní budovy, kde početní šťastní mužové a ženy oplývající vědomím budou moci praktikovat hlubokou stezku Ati(jógy) – Velké dokonalosti (Dzogchen)

  • Také pro stavbu místa, které bude vyživovat fyzické zdraví, protože schopnost praktikovat Dharmu závisí na fyzickém stavu.

Když (jsem) učinil, v zájmu výše zmíněných projektů, (rituály) darování Nágům, recitaci a (požehnání) zamýšleného místa Nágů, (které bude sloužit) pro udržení spojení s požehnáním původního místa, objevila se velká řada nesmírně úžasných znaků a znamení.

Všechny tyto znaky a znamení jsou pro celou řadu šťastných žáků (Buddhy), s nimiž jsem vytvořil kontakt prostřednictvím přání ve svých předchozích zrozeních.

(Učinil jsem) mnoho vizualizací, kouřové darování a tormu pro Nágy s následujícím záměrem:

Ať se ti, kteří se mnou mají svazek na základě karmy či přání, propojí ihned se zcela čistým altruistickým přístupem a ať se toto místo stane pevnou branou, jíž bude přicházet užitek a štěstí bez výjimky!

Obecně, ať Buddhovo učení nezmizí z tohoto světa, ale dále se šíří a je dostupné po dlouhé časy!

A obzvláště, ať se Buddhovo drahocenné učení, dvojí (proud) textů a zkušenosti, který byl spojen v zemi zasněžených hor – v Tibetu, a také obě obecná a podrobná drahocenná bezchybná učení Duchovního (Šantarakšity), Mistra (Padmasambhavy) a krále Dharmy (Trisona Deutsena) šíří prostřednictvím tohoto místa po celém světě bez překážek, ať vzkvétá a je dostupné po dlouhé časy!

Během (prováděných rituálů) s těmito a dalšími přáními, se objevily znaky, že lokální bohové, Nágové, božstva a duchové jsou bez výjimky potěšeni.

Objevila se dobrá znamení: dva dokonalí koně, černý a bílý, kteří byli vedeni na prohlídku, a bílý zvítězil nad černým, dále pět ptáků letících po obloze na způsob pěti druhů Dákiní – to jsou nesmírně skvělé a dobré znaky přímého setkání s nepředstavitelným množstvím požehnání.

Tyto znaky a znamení (značí), že na této zemi plné blaženosti, kde bohové, Nágové a lokální duchové jsou zcela potěšeni, zemi, která je zcela bez infekcí a nemocí, budou bytosti oplývat hojností radosti a štěstí, a že slunce šťastných, jejichž úmysly jsou v souladu s Dharmou, budou na vzestupu.

Pět ptáků na obloze bylo navíc pět typů Dákiní, které žehnaly místu. Byl to znak příznivých podmínek, díky nimž drahocenná učení Vadžrajány a Velké dokonalosti (Dzogchenu) budou na tomto místě přetrvávat velmi dlouho, budou se šířit a vzkvétat.

(Ať je) vše ctnostné! 

(Ať je) vše ctnostné! 

Tsori Rinpočhe

KKPL Zakladatelé a podporovatelé

Vlasta Hodanová &

Petr Hodan

S vytrvalou snahou, nekončícím úsilím a  správnou motivací se snažíme krůček po krůčku pokračovat v našich vizích. 

Seznamte se s námi - tým KKPL

Na zveřejněných fotografiích je pouze část základu teamu KKPL. Ostatní, ač nepřítomni na fotografiích, jsou v plném nasazení a s každodenním úsilím přispívají k naplnění vizí nadačních fondů KKPL a Nala. 

 17.  Gjalwa Karmapa, Thaje Dordže 

 Šerab Gjalcchen Rinpočhe 

Máte nějaký dotaz? Napište nám.

Prosím neváhejte nás kontaktovat  s jakýmkoliv dotazem, rádi vám odpovíme v co nejkratší době. S trvalým úsilím. KKPL tým.

KKPL news

© 2019 Karma Kungha Padkar Ling

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Zůstaňte ve spojení

Zaregistrujte se pro náš newsletter. Neuteče Vám tak, žádná novinka, která se v KKPL chystá.

Kde nás najdete?

Zbečno, Česká republika

logo_bila okraje.png
logo_white_nakladatelstvi.png
nala books
KPPL_safran.png